Добре дошли в сайта на Maxi Moda! В работата си МАКСИ МОДА ООД и неговите съдружници се стремят изцяло да бъдат в услуга на своите клиенти, като им осигуряват висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите възможни световни стандарти. При всякакви възможни възникнали спорове или недоразумения между Maximoda.BG и негови клиенти, Maximoda.BG поема ангажимента първо да потърси директно взаимно приемливо разрешение на тези спорове и недоразумения. При отказ на всяка една от страните за приемане на подобно взаимно приемливо решение ще влязат в сила следните права и задължения на страните.


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Maximoda.BG е собсветност на "МАКСИ МОДА" ООД и е уебсайт за електронна онлайн търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Всички материали като снимки, текстове и файлове са с авторски права и под закрилата на закона. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Maximoda.BG не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Maximoda.BG има правото да подобрява или променя информацията, елементите, данните, услугите и други материали в уеб-страницата, както и да прекратява уеб-страницата по всяко време без известяване. Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Maximoda.BG си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор. Наред с тези общи условия, в пълна степен важат всички императивни норми на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и подзаконовите нормативни актове по приложението му. Всички цени в сайта са с включен ДДС.

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между МАКСИ МОДА ООД, ЕИК 203536418, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ПК 6000, ул. Ген. Столетов 42, ет. 5, ап.4, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия maximoda.bg, наричана по-долу „www.maximoda.bg”.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „МАКСИ МОДА ООД“
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ПК 6000, ул. Ген. Столетов 42, ет. 5, ап.4
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Стара Загора, ПК 6000, ул. Ген. Столетов 42, ет. 5, ап.4
Данни за кореспонденция: [email protected], телефон +359879000552
Вписване в публични регистри: ЕИК 203536418


Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg


(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Maximoda.BG се задължава:
- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
- да достави в срок от 2 до 5 работни дни заявената за покупка стока, в зависимост къде се намира адреса за доставка. Поръчки получени след 15:00ч. се обработват на следващия ден.
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за дефекти (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
Гарантираме, че всички продукти са нови.
Клиентът се задължава:
- да посочи имена на получател, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
- да плати цената на стоката;
- да заплати разходите по доставката, чиято цена се калкулира преди финализиране на поръчката;
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
- да получи вещта.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
- Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
- Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
- Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от ползването на закупената стока в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и не употребявана. При неизпълнение на това условие 
Maximoda.BG си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента. Всички транспортни разходи за връщане на стока от клиента до склад на търговеца са за сметка на клиента.


III. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3.(1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на МАКСИ МОДА ООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата www.maximoda.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата www.maximoda.bg

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата www.maximoda.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата www.maximoda.bg  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 4. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата www.maximoda.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата www.maximoda.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.maximoda.bg


IV. ОТГОВОРНОСТ
Maximoda.BG не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Maximoda.BG не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Maximoda.BG

 

V. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията се прекратява и Maximoda.BG не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства и неправилна употреба. Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.

Моля пазете оригиналната опаковка на всеки продукт закупен от нас. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, са да се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако не се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация, гаранцията ви няма да бъде уважена. При гаранционно събитие, всички куриерски разходи за изпращане и получаване на стоката и прилежащата документация са за сметка на клиента.


VI. АВТОРСКИ ПРАВА

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Maximoda.BG, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права. MAXI MODA e запазена търговска марка на фирма МАКСИ МОДА ООД на територията на Република България под номер 96834 и на целия Европейски съюз под номер 016994006.


VII. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Стремежът на Maximoda.BG е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. Maximoda.BG си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. Maximoda.BG не носи отговорност и няма да уважи искове основани на типографски или ценови грешки допуснати в този сайт. Maximoda.BG си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които Maximoda.BG има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които Maximoda.BG счита, че са в ущърб на неговите или на съдружниците му интереси. Maximoda.BG си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице, извършени чрез този сайт.


VIII. ЦЯЛОСТНО СЪГЛАСИЕ

Тези права и задължения заедно със самостоятелно поетите задължения на Maximoda.BG по изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и Maximoda.BG

Достъпът до уеб-страницата се контролира стриктно и Maximoda.BG си запазва правото периодично да заменя, променя, замества, както и да прекратява или премахва без известие всяка информация, продукт или услуга. В случай, че не сте съгласни с тези Условия за ползване, не пристъпвайте към закупуване на продукти.

С уважение,