Добре дошли в сайта на Maxi Moda! В работата си МАКСИ МОДА ООД и неговите съдружници се стремят изцяло да бъдат в услуга на своите клиенти, като им осигуряват висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите възможни световни стандарти. При всякакви възможни възникнали спорове или недоразумения между Maximoda.BG и негови клиенти, Maximoda.BG поема ангажимента първо да потърси директно взаимно приемливо разрешение на тези спорове и недоразумения. При отказ на всяка една от страните за приемане на подобно взаимно приемливо решение ще влязат в сила следните права и задължения на страните.


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Maximoda.BG е собсветност на "МАКСИ МОДА" ООД и е уебсайт за електронна онлайн търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Всички материали като снимки, текстове и файлове са с авторски права и под закрилата на закона. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Maximoda.BG не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Maximoda.BG има правото да подобрява или променя информацията, елементите, данните, услугите и други материали в уеб-страницата, както и да прекратява уеб-страницата по всяко време без известяване. Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Maximoda.BG си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор. Наред с тези общи условия, в пълна степен важат всички императивни норми на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и подзаконовите нормативни актове по приложението му. Всички цени в сайта са с включен ДДС.


II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Maximoda.BG се задължава:
- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
- да достави в срок от 2 до 5 работни дни заявената за покупка стока, в зависимост къде се намира адреса за доставка. Поръчки получени след 15:00ч. се обработват на следващия ден.
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за дефекти (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
Гарантираме, че всички продукти са нови.
Клиентът се задължава:
- да посочи имена на получател, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
- да плати цената на стоката;
- да заплати разходите по доставката, чиято цена се калкулира преди финализиране на поръчката;
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
- да получи вещта.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
- Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
- Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
- Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от ползването на закупената стока в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и не употребявана. При неизпълнение на това условие 
Maximoda.BG си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента. Всички транспортни разходи за връщане на стока от клиента до склад на търговеца са за сметка на клиента.


III. ЛИЧНИ ДАННИ
Maximoda.BG полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, 
Maximoda.BG може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.


IV. ОТГОВОРНОСТ
Maximoda.BG не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Maximoda.BG не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Maximoda.BG

 

V. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията се прекратява и Maximoda.BG не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства и неправилна употреба. Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.

Моля пазете оригиналната опаковка на всеки продукт закупен от нас. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, са да се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако не се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация, гаранцията ви няма да бъде уважена. При гаранционно събитие, всички куриерски разходи за изпращане и получаване на стоката и прилежащата документация са за сметка на клиента.


VI. АВТОРСКИ ПРАВА

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Maximoda.BG, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.


VII. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Стремежът на Maximoda.BG е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. Maximoda.BG си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. Maximoda.BG не носи отговорност и няма да уважи искове основани на типографски или ценови грешки допуснати в този сайт. Maximoda.BG си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които Maximoda.BG има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които Maximoda.BG счита, че са в ущърб на неговите или на съдружниците му интереси. Maximoda.BG си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице, извършени чрез този сайт.


VIII. ЦЯЛОСТНО СЪГЛАСИЕ

Тези права и задължения заедно със самостоятелно поетите задължения на Maximoda.BG по изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и Maximoda.BG

Достъпът до уеб-страницата се контролира стриктно и Maximoda.BG си запазва правото периодично да заменя, променя, замества, както и да прекратява или премахва без известие всяка информация, продукт или услуга. В случай, че не сте съгласни с тези Условия за ползване, не пристъпвайте към закупуване на продукти.

С уважение,